Pravila

Pravila 13. Državnog natjecanja za šk.g. 2021./2022. 

 • +

  O natjecanju

  Natjecanje u poznavanju prometnih propisa organizira i provodi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, CARNet-om i Moj Telekom d.o.o. (nositelj prava za Prometnu Učilicu).
 • +

  U kojem terminu se provodi natjecanje?

  Natjecanje se provodi u terminu od 20.01. od 10:00 sati do 12.03.2022. do 24:00 sati.

 • +

  Tko se može natjecati?

  Natjecati se mogu svi učenici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

  Natjecanje se provodi u tri kategorije – najbolji učenik/ica, najbolji razred i najbolja škola.

  Učenici koji su na prethodnim natjecanjima u poznavanju prometnih propisa (9.-12.) bili nagrađeni jednom od pet prvih nagrada, mogu sudjelovati na natjecanju, ali ne mogu osvojiti pojedinačne nagrade. Bodovi tih učenika ulaze u zbroj bodova njegovog razreda, kao i u zbroj bodova škola. Razredni odjel koji je prethodnim natjecanjima u poznavanju prometnih propisa (9.-12.) bio nagrađen ne može osvojiti nagradu za najbolji razred. Podaci nagrađenih učenika/razreda biti će posebno označeni na porecima, a odgovarajuću nagradu osvojit će prvi sljedeći učenik/razred koji udovoljava pravilima natjecanja.

 • +

  Što je potrebno za natjecanje?

  Za natjecanje se potrebno prijaviti na web stranicama Prometne Učilice. Učenici se prijavljuju putem AAI@EduHR korisničkih podatka koje su već dobili ili mogu dobiti u svojoj školi. Učenici koji nemaju AAI@EduHR račun trebaju se obratiti svom razredniku ili administratoru imenika u školi.

  Nakon prijave učenici u svome profilu trebaju provjeriti ispravnost svojih podataka (pripadnost razredu i odjeljenju), po potrebi ih urediti te spremiti i zaključati svoje podatke.

 • +

  Što se vrednuje?

  Vrednuju se rezultati ispita koje zadaje Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske te sveukupnu aktivnost u Prometnoj Učilici, pregledavanje poučnih sadržaja i rezultati zadataka za vježbanje. 

  Važno je da učenici ispite rješavaju samostalno, kao i sve druge predmetne ispite, jer se samo na taj način može ocijeniti stvarno poznavanje prometnih propisa i kulture. Poučni sadržaji i zadatci za vježbanje mogu se rješavati skupno i u okviru nastave. 

  Ako se rješavanje ispita, iz bilo kojeg razloga, provodi u školi u sklopu nastave ili uz korištenje informatičkih učionica potrebno je osigurati uvjete za samostalno rješavanje ispita. Nije u skladu s pravilima i ne smatra se samostalim rješavanjem ako više učenika bez nadzora učitelja zajedno rješava ispite.

  Tijekom natjecanja te prije proglašenja pobjednika vršit će se provjera ispravnosti učeničkih podataka i samostalnosti rješavanja ispita. Ako se utvrde nepravilnosti osvojeni bodovi se poništavaju a učenik diskvalificira.

 • +

  Poučni sadržaji i zadaci za vježbanje

  Učenik može svaku vježbu i poučni sadržaj pokretati koliko god puta želi. Učenik može rješavati sve vježbe na Prometnoj Učilici, ali u natjecanju mu se vrednuju samo vježbe za razred koji pohađa. 

  Nastavne teme koje se boduju

  1. do 4. razred - 37 poučnih sadržaja i vježbi 5. do 8. razred - 68 poučnih sadržaja i vježbi
  Kretanje pješaka u prometu, Kretanje pješaka u prometu,
  Opasnosti od kretanja i igranja uz željezničku prugu, Opasnosti od kretanja i igranja uz željezničku prugu,
  Djeca u javnom prijevozu i školskim autobusima Djeca u javnom prijevozu i školskim autobusima
    Vožnja bicikla u prometu
    Školske prometne jedinice

   

 • +

  Ispiti

  Ispiti za učenike

  Ministarstvo unutarnjih poslova u natjecanju zadaje ukupno 8 ispita, od kojih se vrednuju samo 4 ispita s najviše osvojenih bodova. Bodovi učenika iz ispita predstavljaju prosjek bodova iz 4 najbolja prolazna ispita.

  Ispitu se može pristupiti bilo kada unutar termina održavanja pojedinog ispita.

  Prolazan ispit - Ispit se smatra prolaznim (položenim) ako je učenik osvojio najmanje 600 bodova. U izračun svih bodva (bodova učenika, razreda ili škole), ulaze samo bodovi iz prolaznih ispita.

  Za rješavanje ispita učenici na raspolaganju ukupno imaju 15 minuta (900 sekundi), a vrijeme se mjeri od pokretanja prvog pitanja. U slučaju da se ispit iz nekog razloga ne održi ili ga organizator prekine i sl. novi ispit će se održati u rezervnom terminu.

  Ako se ispit ne završi unutar dozvoljenog trajanja ispita od 15 minuta (900 sekundi) ispit se evidentira s rezultatom od nula (0) bodova.

  Ispit se sastoji od 15 pitanja, od čega je trinaest pitanja formom i sadržajem isto kao i pitanja na vježbama, četrnaesto je pitanje s videom, a petnaesto pitanje u formi memory igre. Pitanja s videom rješavaju se na način da se nakon pregleda videa (npr. neke prometne situacije) odabere točan odgovor (video je moguće pregledati više puta). U svima poznatom memoriju otvaranjem po dva polja potrebno je upariti prometne znakove s njihovim značenjem ili s istovjetnim znakom.

  Tijekom natjecanja mogu biti zakazani i tzv. "probni ispiti". Rezultati ostvareni rješavanjem probnih ispita se brišu i ne ulaze u konačan izračun bodova.

 • +

  Ponavljanje ispita?

  Pojedinom ispitu može se pristupiti samo jednom i to isključivo u terminu održavanja tog ispita. Pravo pristupa ispitu je iskorišteno čim je ispit pokrenut i to bez obzira na rezultat i ishod. Ne postoji mogućnost ponovnog pristupa ispitu ni ponavljanja ispita.

  Učenik može rješavati svaki od 8 ispita i tako popraviti svoj prosjek ili nadoknaditi propušteni ispit.

 • +

  Termini održavanja ispita

  1. ispit 20.01. od 10:00 sati - 27.01.2022. do 24:00 sati

  2. ispit 28.01. od 10:00 sati - 02.02.2022. do 24:00 sati

  3. ispit 03.02. od 10:00 sati - 08.02.2022. do 24:00 sati

  4. ispit 09.02. od 10:00 sati - 14.02.2022. do 24:00 sati

  5. ispit 15.02. od 10:00 sati - 20.02.2022. do 24:00 sati

  6. ispit 21.02. od 10:00 sati - 27.02.2022. do 24:00 sati

  7. ispit 28.02. od 10:00 sati - 05.03.2022. do 24:00 sati

  8. ispit 06.03. od 10:00 sati - 12.03.2022. do 00:00 sati

 • +

  Bodovanje učenika

  U kategoriji najbolji učenik boduju se rezultati ispita, pregledani poučni sadržaji te riješeni zadaci za vježbanje. Potrebno je imati riješena najmanje 4 prolazna ispita. Prosjeku bodova osvojenih na 4 prolazna ispita s najboljim rezultatom dodaju se bodovi iz poučnih sadržaja i rezultati zadataka za vježbanje.

  Ukupni bodovi učenika = bodovi ostvareni pregledom poučnih sadržaja + bodovi na osnovu rezultata zadataka za vježbanje + prosjek bodova iz 4 najbolja prolazna ispita

  Bodovi za vježbu iz pojedine teme dobivaju se samo ako učenik odgovori točno na sva pitanja u tom testu. Rješavanje zadataka za vježbanje može donijeti maksimalno 1.000 bodova, što znači da je učenik sve testove za vježbanje uspješno riješio.
   

  Primjeri izračuna bodova iz poučnih sadržaja i vježbi:

  1. do 4. razred

  5. do 8. razred

   

  Ukupan broj bodova za pojedini ispit ovisi o točnosti odgovora i vremenu u kojem je učenik završio ispit. Za svaki točan odgovor učenik dobiva 100 bodova. Bonus bodove učenik može dobiti samo uz uvjet da je točno odgovorio na  sva pitanja. Maksimalan broj bonus bodova iznosi 750. Učenici za rješavanje ispita imaju ukupno 900 sekundi. Svaki uzrast (razred) ima definirano "vrijeme za čitanje pitanja" tijekom kojega nije moguće dati odgovor na pitanja.

  Jedna sekunda koja je preostala do ukupno dozvoljenog trajanja ispita, po razredima, donosi sljedeći broj bodova:.

  Primjerice, ako učenik 1. razreda točno odgovori na svih 15 pitanja i do isteka vremena predviđenog za rješavanje ispita mu ostane 6 minuta i 50 sekundi (410 sekundi), njegov broj bodova će iznositi:  15 x 100 (broj bodova za točne odgovore) + 410*1.25 (bonus za vrijeme) = 1.500 + 512,5 = 2.012,5 bodova.

  Primjerice, ako učenik 5. ili 8. razreda točno odgovori na svih 15 pitanja i do isteka vremena predviđenog za rješavanje ispita mu ostane 6 minuta i 50 sekundi (410 sekundi), njegov broj bodova će iznositi:  15 x 100 (broj bodova za točne odgovore) + 410*0,943 (bonus za vrijeme) = 1.500 + 387 = 1.887 bodova (bonus bodovi se zaokružuju na cijele brojeve).

  Međutim, ako učenik točno odgovori na 13 od 15 pitanja, njegov broj bodova će iznositi: 13 x 100 = 1.300 bodova.

  Primjeri izračuna bodova iz ispita: 

  Ako su učenikova četiri najbolja ispita sa po 2.300, 2.100, 2.000 i 1.900 bodova, bodovi koji će ući u njegov ukupan zbroj bodova iznositi će 2.050, jer je (2.200 + 2.100 + 2.000 + 1.900) / 4 = 8.200 / 4 = 2.050 bodova). 

 • +

  Bodovanje razreda

  Razred se boduje na temelju rezultata učenika iz razreda koji sudjeluju u natjecanju. Osnovni uvjet za bodovanje razreda i osvajanje nagrade u kategoriji najbolji razred je da se u natjecanje iz razreda uključi najmanje 5 učenika koji imaju riješen barem jedan prolazni ispit.

   

  Bodovi učenika (D) = prosjek bodova do 10 najboljih učenika iz ispita (A)  + bonus bodovi za poučne sadržaje i vježbe (B) + bonus bodovi za riješene ispite (C)

  Bodovi iz ispita  (A)

  Bodovi iz ispita predstavljaju prosjek bodova do 10 učenika s najviše bodova iz ispita koje zadaje MUP. Među 10 učenika s najviše bodova iz ispita ulazi prosjek bodova pojedinog učenika bez obzira na broj riješenih ispita.

  Bonus bodovi za poučne sadržaje i vježbe (B)

  Učenici koji su riješili sve zadatke za vježbanje i pregledali sve poučne sadržaje svom razredu donose po 30 bodova.  Maksimalan broj bodova ovog bonusa iznosi 450.

  Bonus bodovi za riješene ispite (C)

  Razred će dobiti 10 bodova za svaki prolazni ispit kojeg učenik riješi. Svaki učenik može svom razredu donijeti maksimalno 40 bonus bodova za  riješene ispite.

  Primjer 1 izračuna bodova za razred

  Na natjecanju je sudjelovalo 20 učenika iz 7. a razreda.

  Petnaest (15) učenika riješili su sve zadatke za vježbanje, pregledali su sve poučne sadržaje te riješili bar po 4 ispita.

  Petoro (5) učenika nisu pregledali sve poučne sadržaje te nisu riješili sve zadatke na vježbama ali su riješili ispite koje zadaje MUP.

   

  Poredak

  Ime

  Razred

  Odjeljenje

  Škola

  Vježbe

  Poučni sadržaji

  Bodovi (ispit)

  Bonus bodovi (poučni sadržaji i vježbe)

  Bonus bodovi (ispiti)

  1

  Mia

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.171,83

  30

  40

  2

  Lucija

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.169,33

  30

  40

  3

  Borna

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.167,67

  30

  40

  4

  Marin

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.167,00

  30

  40

  5

  Lucija

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.166,17

  30

  40

  6

  Marin

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.164,83

  30

  40

  7

  Anto

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.162,67

  30

  40

  8

  Dominik

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.161,50

  30

  40

  9

  Antonio

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.159,83

  30

  40

  10

  Mihaela

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.154,83

  30

  40

  11

  Matej

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.153,00

  30

  10

  12

  Erik

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.152,50

  30

  40

  13

  Iva

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.151,17

  30

  40

  14

  Stjepan

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.150,17

  30

  30

  15

  Lovro

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.139,67

  30

  10

  16

  Vladimira

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  -

  +

  2.122,00

  0

  40

  17

  Doris

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  -

  +

  2.119,67

  0

  20

  18

  Ena

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  -

  -

  2.118,50

  0

  40

  19

  Petra

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  -

  -

  2.114,00

  0

  30

  20

  Tin

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  -

  -

  2.100,00

  0

  10

   

  U izračun bodova iz ispita ulaze bodovi natjecatelja od 1. do 10. mjesta.

  A = (2.171,83 + 2.169,33 + 2.167,67 + 2.167,00 + 2.166,17 + 2.164,83 + 2.162,67 + 2.161,50 + 2.159,83 + 2.154,83) / 10 = 21,645,67 / 10 = 2.164, 57.

  Dakle, broj bodova iz ispita za 7. a iznosio bi A = 2.164,57.

  Bonus bodovi za pregled poučnih sadržaja i vježbe  za ovaj razred iznosi B= 15 x 30 = 450.

  Bonus bodovi za rješavanje ispita za ovaj razred iznosi C= 14 x 40  + 2 x 30 + 1 x 20 + 3 x 10 = 670.

  Ukupan broj bodova 7. a razreda dobijemo zbrajanjem bodova iz znanja (A), bonus bodova za pregled poučnih sadržaja i rješavanje zadataka za vježbanje (B) i bonus bodova za rješavanje ispita (C).

  (D) = 2.164,57 + 450  + 670 = 3.284,57

   

  Primjer 2  izračuna bodova za razred

  Na natjecanju je sudjelovalo pet (5) učenika iz 7. c razreda

  Svih pet (5) učenika riješili su sve zadatke za vježbanje, pregledali su sve poučne sadržaje i rješavali su četiri (4) ili više ispita znanja.

   

  Poredak

  Ime

  Razred

  Odjeljenje

  Škola

  Vježbe

  Poučni sadržaji

  Bodovi (ispit)

  Bonus bodovi (poučni sadržaji i vježbe)

  Bonus bodovi (ispiti)

  1

  Marija

  7

  c

  Osnovna škola "YZ"

  +

  +

  2165,00

  30

  40

  2

  Irma

  7

  c

  Osnovna škola "YZ"

  +

  +

  2146,17

  30

  40

  3

  Nika

  7

  c

  Osnovna škola "YZ"

  +

  +

  2142,83

  30

  40

  4

  Tomi

  7

  c

  Osnovna škola "YZ"

  +

  +

  2102,67

  30

  40

  5

  Borna

  7

  c

  Osnovna škola "YZ"

  +

  +

  2101,50

  30

  40

   

  U izračun bodova iz ispita ulaze bodovi natjecatelja od 1. do 5. mjesta  

  A = (2.165,00 + 2.146,17 + 2.142,83 + 2.102,67 + 2.101,50) / 5 = 10.658,17 / 5 = 2.131,63

  Dakle, broj bodova iz znanja za 7.a iznosi A = 2.131,63.

  Bonus bodovi za pregled poučnih sadržaja i vježbe  za ovaj razred iznosi B= 5 x 30 = 150.

  Bonus bodovi za rješavanje ispita za ovaj razred iznosi C= 5 x 40 = 200.

  Ukupan broj bodova 7. a dobijemo zbrajanjem bodova iz znanja (A), bonus bodova za pregled poučnih sadržaja i rješavanje zadataka za vježbanje (B) i bonus bodova za rješavanje ispita (C).

  (D) = 2.131,63 + 150  + 200 = 2.481,63

 • +

  Bodovanje škola

  Škola se boduje na temelju rezultata učenika iz škole koji sudjeluju u natjecanju. Osnovni uvjet za bodovanje škole i osvajanje nagrade u kategoriji najbolja škola je da se u natjecanje iz škole uključi najmanje 20 učenika koji imaju riješen barem jedan prolazni ispit.

  Ukupni bodovi škole (D) = prosjek bodova do 50 najboljih učenika iz ispita (A)  + bonus bodovi za poučne sadržaje i vježbe (B) + bonus bodovi za riješene ispite (C)

  Bodovi iz ispita  (A)

  Bodovi iz ispita predstavljaju prosjek bodova do 50 učenika s najviše bodova iz ispita koje zadaje MUP. Među 50 učenika s najviše bodova iz ispita ulazi prosjek bodova pojedinog učenika bez obzira na broj riješenih ispita.

  Bonus bodovi za poučne sadržaje i vježbe (B)

  B= 1500 x (broj učenika koji su pregledali sve poučne sadržaje/broj učenika u školi)

  Učenici koji su riješili sve zadatke za vježbanje i pregledali sve poučne sadržaje svojoj školi donose bonus bodove.  Maksimalan broj bodova ovog bonusa iznosi 1500 i može se ostvariti ako su svi učenici iz škole riješili sve zadatke za vježbanje i pregledali sve poučne sadržaje.

  Bonus bodovi za riješene ispite (C)

  C= 1000 x (ukupan broj riješenih ispita/4/broj učenika u školi)

  Škola će dobiti razmjeran broj bodova za svaki prolazni ispit kojeg učenik riješi. Svaki učenik može svojoj školi doprinijeti s maksimalno 4 riješena prolazna ispita. Maksimalan broj bodova ovog bonusa iznosi 1000 i može se ostvariti ako je ukupan broj riješenih prolaznih ispita četiri puta veći od broja učenika u školi.

   

  Primjer izračuna bodova škole

  Iz Osnovne škole „XY“ koja ukupno ima 155 učenika natjecalo se 120 učenika.

  100 učenika riješili su sve zadatke za vježbanje, pregledali su sve poučne sadržaje i rješavali su po četiri (4) ili više prolaznih ispita.

  7 učenika riješili su sve zadatke za vježbanje, pregledali su sve poučne sadržaje, od čega su 3 učenika riješila po 3 ispita a 4 učenika jedan prolazni ispit.

  10 učenika riješili su sve zadatke za vježbanje, pregledali su sve poučne sadržaje, ali nisu rješavali ispite znanja.

  U izračun bodova ostvarenih na ispitima ulaze bodovi 50 učenika s najviše bodova iz prolaznih ispita i to bez obzira na broj riješenih ispita.

  Zbrojili smo bodove iz ispita od 50 učenika s najviše bodova iz ispita (i dobili npr. 96.831,7) i izračunali njihov prosjek.

  Bodovi škole iz ispita A = 96831,7 / 50 = 1.936,63 boda

  Bonus bodovi za poučne sadržaje i vježbe B= 1500 x (100+7+10)/155  = 1.132,26 bodova

  Bonus bodovi za riješene ispite C= 1000 x ((100 x 4 + 3 x 3 + 4 x 1) / 4 / 155)= 1000 x 413 / 4 / 155 = 666,13 bodova

  D = A + B + C = 1.936,63 + 1.132,26 + 666,13

  D = 3735,02 bodova

   
 • +

  Nagrađivanje

  Prema kriteriju broja osvojenih bodova nagrađuje se:

  - deset prvoplasiranih učenika po razredu (uzrastu) osnovne škole

  - najuspješnije razredno odjeljenje u Republici Hrvatskoj i njegov voditelj

  - tri najuspješnija voditelja natjecanja

  - tri najuspješnije škole. Ukupno će biti dodijeljeno 90 nagrada.

  Učenici i razredni odjel koji su na prethodnim natjecanjima (9.-12. Državno natjecanje u poznavanju prometnih propisa) bili nagrađeni jednom od prvih pet nagrada, na ovom natjecanju mogu sudjelovati i osvojiti diplome i pohvalnice, ali ne mogu osvojiti nagrade. Za SuperStar nagradu se mogu natjecati svi učenici bez obzira na eventualne prethodne nagrade koje su osvojili.

  Tijekom natjecanja škole i učenici mogu pratiti svoj napredak i stanje bodova u natjecanju.

  Na kraju natjecanja organizator sastavlja rang listu s pobjednicima. U slučaju jednakog broja bodova škola, razreda ili učenika, dobitnici nagrada odredit će se ždrijebom pred tročlanom komisijom koju će činiti predstavnici MUP-a i Moj telekom-a. 

  Ovdje možete pogledati nagrade po svim kategorijama
 • +

  Nagrade za učenike od 1. i 2. razreda

  1. do 10. mjesto: Majica Prometne Učilice

 • +

  Nagrade za učenike od 3. do 5. razreda

  1. mjesto: Romobil i kaciga ili Skateboard i kaciga

  2. do 5. mjesto: Lokot za bicikl ili USB memorija

  6. do 10. mjesto: Lampe za bicikl ili brzinomjer za bicikl

 • +

  Nagrade za učenike 6. do 8. razreda

  1. mjesto: Bicikl ili Mobitel

  2. i 3. mjesto: Slušalice za PC ili Web kamera

  4. i 5. mjesto: Lokot za bicikl ili USB memorija

  6. do 10. mjesto: Lampe za bicikl ili brzinomjer za bicikl

 • +

  Nagrada za najbolji razred

  Najbolji razred i njihovog voditelja natjecanja nagrađujemo s jednodnevnim izletom.

  Na izlet mogu ići učenici najboljeg razrednog odjela, njihov voditelj natjecanja, te pratnja koju čine do dva učitelja i jedna osoba dodatno.

  Organizator natjecanja će po proglašenju konačnih rezultata natjecanja predstavnicima škole predložit nekoliko (najmanje tri) destinacije koje se mogu birati za izlet.

  Predložene destinacije, zbog prirode jednodnevnog izleta, moraju biti na udaljenosti do 200 km od škole.

  Najbolji razred, u dogovoru sa svojim učiteljima i roditeljima može odabrati jednu od ponuđenih destinacija i termin za jednodnevni izlet.

  Konačni odabir destinacije i termina izleta provest će se u dogovoru između oraganizatora natjecanja i predstavnika škole u skladu s raspoloživim mogućnostima za organizaciju izleta u traženom terminu.

  Izlet se može realizirati samo u okviru iste školske godine.

 • +

  Nagrade za škole

  Tri najuspješnije škole osvajaju pehar za 1.- 3. mjesto

 • +

  SuperStar nagrada i bodovanje

  SuperStar nagrada je PlayStation®5 konzola

  SuperStar nagrada dodjeljuje se najuspješnijem učeniku za doprinos u promicanju prometne kulture i poželjnog ponašanja u prometu učenika osnovnih škola putem Prometne Učilice, za vrijeme trajanja 13. Državnog natjecanja.

  Kako do svog SuperStar koda?

  Nakon svakog ispita učeniku koji osvoji 900 i više bodova bit će dodijeljen SuperStar kod za taj ispit. SuperStar kod je vidljiv učeniku na pregledu ispita i važeći je samo za taj ispit. Znači novi ispit, novi SuperStar kod.

  Nakon što učenik dobije SuperStar kod može ga dijeliti drugim učenicima osnovnih škola u RH bez obzira jesu li oni iz njegova razrednog odjeljenja i škole.

  Broj dijeljenja pojedinačnog koda je neograničen za vrijeme dok traje taj ispit, a kod se može dijeliti na način kako učenik odabere ili kako uobičajeno komunicira s drugima (npr. putem društvenih mreža, usmeno, porukama...).

  Što je više dijeljenja koda to je veća vjerojatnost da će drugi učenici kod rješavanja svojih ispita koristit baš tvoj kod, jer isključivo o tome ovisi tvoj rezultat.

  Kako se koristi SuperStar kod?

  SuperStar kod se unosi neposredno prije pokretanja ispita. SuperStar kod možeš unijeti ako si ga prije ispita dobio od nekog drugog učenika, a svoj SuperStar kod osvajaš nakon što na ispitu osvojiš najmanje 900 bodova.

  Bodovanje

  Kada prije ispita uneseš nečiji SuperStar kod i ispit riješiš s najmanje 900 osvojenih bodova, na tom ispitu ćete oboje osvojiti jednak broj SuperStar bodova i to:

  Ako po prvi puta koristiš bilo čiji SuperStar kod

  0,50 bodova - kod pripada učeniku iz tvog razrednog odjela

  1 bod - kod pripada učeniku iz tvoje škole ali nije iz tvog razrednog odjela

  2 boda - kod pripada učeniku izvan tvoje škole

  Ako si već ranije koristio bilo čiji SuperStar kod

  0,25 bodova - kod pripada učeniku iz tvog razrednog odjela

  0,50 bodova - kod pripada učeniku iz tvoje škole ali nije iz tvog razrednog odjela

  1,20 bodova - kod pripada učeniku izvan tvoje škole

  U slučaju jednakog broja bodova dobitnika SuperStar nagrade odredit će se ždrijebom pred tročlanom komisijom koju će činiti predstavnici MUP-a i Moj telekom-a.

 • +

  Nagrade za najuspješnije voditelje natjecanja

  Nagrada za tri najuspješnija voditelja natjecanja je prijenosno računalo.

  Nagrada za najuspješnije voditelje natjecanja dodjeljuje se najuspješnijim učiteljima/nastavnicima za doprinos u promicanju prometne kulture i poželjnog ponašanja u prometu učenika osnovnih škola putem Prometne Učilice, za vrijeme trajanja Državnog natjecanja.

  Učenik neposredno prije pokretanja svakog ispita bira učitelja/nastavnika iz svoje škole koji ga potiče na natjecanje.

  Učeniku su na izbor ponuđeni učitelji/nastavnici iz njegove škole koji su aktivni na Prometnoj učilici, a učenik može birati samo između učitelja/nastavnika koji su u zadnjih sedam dana uz prijavu na Prometnu Učilicu aktivno pratili njihov napredak na natjecanju. Učenik bira po svom nahođenju.

  Bodovanje

  Ako je učenik prije pokretanja ispita odabrao učitelja ili nastavnika, te na ispitu osvojio najmanje 900 bodova odabrani učitelj/nastavnik će osvojiti: 1 bod

  Znači, što više učenika uspješno (900 i više bodova) riješi više ispita i pri tome odabere učitelja/nastavnika, to će birani učitelj/nastavnik osvojiti više bodova.

  Nagrade će osvojiti tri učitelja/nastavnika s najvećim brojem bodova. U slučaju jednakog broja bodova dobitnike nagrada odredit će se ždrijebom pred tročlanom komisijom koju će činiti predstavnici MUP-a i Moj telekom-a.

  Važno!

  Učitelji i nastavnici koji rade u više škola trebaju nam dostaviti popunjenu i potpisanu potvdu iz škola koje nisu njihove matične škole.

  Bez te potvrde učitelji mogu pratiti samo učenike iz matične škole, i mogu biti birani samo od tih učenika prije pokretanja ispita. Nakon što nam na mail prometnaucilica@skole.hr dostavite potvrdu, u najkraćem roku ćemo vam omogućiti praćenje učenika iz drugih škola, te će vas oni moći birati.

  Potvrdu možete preuzeti OVDJE

 • +

  Kontakt

  Za pitanja i pomoć, obratite se korisničkoj podršci Prometne Učilice na: prometnaucilica@skole.hr

Jeste li znali?

Željeznički promet je proces premještanja, odnosno prijevoza osoba i/ili stvari vožnjom po tračnicama.
To je glavna vrsta kopnenog prometa koji je prodro u sve zemlje. Ekonomičnost tog prometa prisilila je čovjeka da izgradi željezničke pruge preko pustinja, planina i da ih sprovede kroz duge i skupe tunele (Simplon u Švicarskoj 19 730 m). Najdužu željezničku mrežu na svijetu ima SAD, a najgušću Belgija.