Pravila 11. Državnog natjecanja u poznavanju prometnih propisa

 • +

  O natjecanju

  Ovogodišnje natjecanje u poznavanju prometnih propisa organizira i provodi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, CARNet-om i Moj Telekom d.o.o. (nositelj prava za Prometnu Učilicu).
 • +

  Tko se može natjecati?

  Natjecati se mogu svi učenici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

  Natjecanje se provodi u tri kategorije – najbolji učenik/ica, najbolji razred i najbolja škola.

  Učenici koji su na prethodnim natjecanjima u poznavanju prometnih propisa (9. i 10. Državno natjecanje) bili nagrađeni, mogu sudjelovati na natjecanju, ali ne mogu osvojiti pojedinačne nagrade. Bodovi tih učenika ulaze u zbroj bodova njegovog razreda, kao i u zbroj bodova škola. Razredni odjel koji je prethodnim natjecanjima u poznavanju prometnih propisa (9. i 10. Državno natjecanje) bio nagrađen također ne može osvojiti nagradu za najbolji razred. Podaci nagrađenih učenika/razreda biti će posebno označeni na porecima, a nagradu će osvojiti prvi sljedeći učenik/razred koji udovoljava pravilima natjecanja.

 • +

  Što je potrebno za natjecanje?

  Za natjecanje se potrebno prijaviti/registrirati na web stranicama Prometne Učilice. Učenicima se preporuča prijava putem AAI@EduHR korisničkih podatka koje su već dobili ili mogu dobiti u svojoj školi. Učenici koji nemaju AAI@EduHR račun trebaju se registrirati na stranicama Prometne Učilice nakon čega njihove podatke mora verificirati njihov učitelj/razrednik.

  Nakon prijave, u svome profilu, učenici trebaju provjeriti ispravnost svojih podataka (pripadnost razredu i odjeljenju) te zaključati svoje podatke.

 • +

  Što se vrednuje?

  Vrednuju se rezultati ispita koje zadaje Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske te sveukupnu aktivnost u Prometnoj Učilici, pregledavanje poučnih sadržaja i rezultati zadataka za vježbanje. 

  Važno je da učenici ispite rješavaju samostalno, kao i sve druge predmetne ispite, jer se samo na taj način može ocijeniti stvarno poznavanje prometnih propisa i kulture. Poučni sadržaji i zadatci za vježbanje mogu se rješavati skupno i u okviru nastave. 

  Za slučaj da se rješavanje ispita, iz bilo kojeg razloga, provodi u školi u sklopu nastave ili uz korištenje informatičkih učionica potrebno je osigurati uvjete za samostalno rješavanje ispita.

  Tijekom natjecanja te prije proglašenja pobjednika vršit će se provjera ispravnosti učeničkih podataka i samostalnosti rješavanja ispita. U slučaju nepravilnosti osvojeni bodovi će se poništiti.

 • +

  Poučni sadržaji i zadaci za vježbanje

  Učenik može svaku vježbu i poučni sadržaj pokretati koliko god puta želi. Učenik može rješavati sve vježbe na Prometnoj Učilici, ali u natjecanju mu se vrednuju samo vježbe za razred koji pohađa. 

  Nastavne teme koje se boduju

  1. do 4. razred - 37 poučnih sadržaja i vježbi 5. do 8. razred - 68 poučnih sadržaja i vježbi
  Kretanje pješaka u prometu, Kretanje pješaka u prometu,
  Opasnosti od kretanja i igranja uz željezničku prugu, Opasnosti od kretanja i igranja uz željezničku prugu,
  Djeca u javnom prijevozu i školskim autobusima Djeca u javnom prijevozu i školskim autobusima
    Vožnja bicikla u prometu
    Školske prometne jedinice

   

 • +

  Ispiti

  Ispiti za učenike

  Prolazan ispit - Ispit se smatra prolaznim (položenim) kada je učenik rješavajući ga prikupio 600 ili više bodova. U izračun svih boodva (bodova učenika, razreda ili škole), ulaze samo bodovi iz prolaznih ispita. Ministarstvo unutarnjih poslova u natjecanju zadaje ukupno 14 ispita, od kojih se vrednuju samo 4 ispita s najboljim rezultatima.

  Bodovi učenika predstavljaju prosjek bodova iz 4 najbolja prolazna ispita. Pojedini ispit može se pokrenuti samo jednom i to isključivo u terminu održavanja tog ispita. Nema ponavljanja ispita. Učenik može rješavati svaki od 14 ispita i tako popraviti svoj prosjek ili nadoknaditi propušteni ispit.

  Za rješavanje ispita učenici na raspolaganju ukupno imaju 15 minuta (900 sekundi), a vrijeme se mjeri od pokretanja prvog pitanja. Pravo pristupa ispitu je iskorišteno čim je isti pokrenut, bez obzira na rezultat i ishod. U slučaju da se ispit iz nekog razloga ne održi, da se prekine i sl. održat će se u rezervnom terminu.

  Ispit se sastoji od 15 pitanja, od čega je trinaest pitanja formom i sadržajem isto kao i pitanja na vježbama, četrnaesto je pitanje s videom, a petnaesto pitanje u formi memory igre. Pitanja s videom rješavaju se na način da se nakon pregleda videa (npr. neke prometne situacije) odabere točan odgovor (video je moguće pregledati više puta). U svima poznatom memoriju otvaranjem po dva polja potrebno je upariti prometne znakove s njihovim značenjem ili s istovjetnim znakom.

  Tijekom natjecanja mogu biti zakazani i tzv. "probni ispiti". Rezultati ostvareni rješavanjem probnih ispita se brišu i ne ulaze u konačan izračun bodova.

 • +

  U kojem terminu se provodi natjecanje?

  Natjecanje traje od 1. listopada (od 12:00 sati) do 31. prosinca 2019. (do 24:00 sati).

 • +

  Termini održavanja ispita

  Probni ispit 7. listopada (8:00 h) - 10. listopada 2019.(22:00h)

  1. ispit 17. listopada 2019. - od 8:00 do 22:00 sata

  2. ispit 22. listopada 2019. - od 8:00 do 22:00 sata

  3. ispit 24. listopada 2019. - od 8:00 do 22:00 sata

  4. ispit 5. studenoga 2019. - od 8:00 do 22:00 sata

  5. ispit 7. studenoga 2019. – od 8:00 do 22:00 sata

  6. ispit 12. studenoga 2019. - od 8:00 do 22:00 sata

  7. ispit 14. studenoga 2019. - od 8:00 do 22:00 sata

  8. ispit 19. studenoga 2019. - od 8:00 do 22:00 sata

  9. ispit 21. studenoga 2019. - od 8:00 do 22:00 sata

  10. ispit 25. studenoga 2019. od 8:00 do 01. prosinca 2019. do 22:00 sata

  11. ispit 02. prosinca 2019. od 8:00 do 08. prosinca 2019. do 22:00 sata

  12. ispit 09. prosinca 2019. od 8:00 do 15. prosinca 2019. do 22:00 sata

  13. ispit 16. prosinca 2019. od 8:00 do 22. prosinca 2019. do 22:00 sata

  14. ispit 23. prosinca 2019. od 8:00 do 29. prosinca 2019. do 22:00 sata

 • +

  Bodovanje učenika

  U kategoriji najbolji učenik boduju se rezultati ispita, pregledani poučni sadržaji te riješeni zadaci za vježbanje. Potrebno je imati riješena najmanje 4 prolazna ispita. Prosjeku bodova osvojenih na 4 prolazna ispita s najboljim rezultatom dodaju se bodovi iz poučnih sadržaja i rezultati zadataka za vježbanje.

  Ukupni bodovi učenika = bodovi ostvareni pregledom poučnih sadržaja + bodovi na osnovu rezultata zadataka za vježbanje + prosjek bodova iz 4 najbolja prolazna ispita

  Bodovi za vježbu iz pojedine teme dobivaju se samo ako učenik odgovori točno na sva pitanja u tom testu. Rješavanje zadataka za vježbanje može donijeti maksimalno 1.000 bodova, što znači da je učenik sve testove za vježbanje uspješno riješio.
   

  Primjeri izračuna bodova iz poučnih sadržaja i vježbi:

  1. do 4. razred

  5. do 8. razred

   

  Ukupan broj bodova za pojedini ispit ovisi o točnosti odgovora i vremenu u kojem je učenik završio ispit. Za svaki točan odgovor učenik dobiva 100 bodova. Bonus bodove učenik može dobiti samo uz uvjet da je točno odgovorio na  sva pitanja. Maksimalan broj bonus bodova iznosi 750. Učenici za rješavanje ispita imaju ukupno 900 sekundi. Svaki uzrast (razred) ima definirano "vrijeme za čitanje pitanja" tijekom kojega nije moguće dati odgovor na pitanja.

  Jedna sekunda koja je preostala do ukupno dozvoljenog trajanja ispita, po razredima, donosi sljedeći broj bodova:.

  Primjerice, ako učenik 1. razreda točno odgovori na svih 15 pitanja i do isteka vremena predviđenog za rješavanje ispita mu ostane 6 minuta i 50 sekundi (410 sekundi), njegov broj bodova će iznositi:  15 x 100 (broj bodova za točne odgovore) + 410*1.25 (bonus za vrijeme) = 1.500 + 512,5 = 2.012,5 bodova.

  Primjerice, ako učenik 5. ili 8. razreda točno odgovori na svih 15 pitanja i do isteka vremena predviđenog za rješavanje ispita mu ostane 6 minuta i 50 sekundi (410 sekundi), njegov broj bodova će iznositi:  15 x 100 (broj bodova za točne odgovore) + 410*0,943 (bonus za vrijeme) = 1.500 + 387 = 1.887 bodova (bonus bodovi se zaokružuju na cijele brojeve).

  Međutim, ako učenik točno odgovori na 13 od 15 pitanja, njegov broj bodova će iznositi: 13 x 100 = 1.300 bodova.

  Primjeri izračuna bodova iz ispita: 

  Ako su učenikova četiri najbolja ispita sa po 2.300, 2.100, 2.000 i 1.900 bodova, bodovi koji će ući u njegov ukupan zbroj bodova iznositi će 2.050, jer je (2.200 + 2.100 + 2.000 + 1.900) / 4 = 8.200 / 4 = 2.050 bodova). 

 • +

  Bodovanje razreda

  Razred se boduje na temelju rezultata učenika iz razreda koji sudjeluju u natjecanju. Osnovni uvjet za bodovanje razreda i osvajanje nagrade u kategoriji najbolji razred je da se u natjecanje iz razreda uključi najmanje 5 učenika koji imaju riješen barem jedan prolazni ispit.

   

  Bodovi učenika (D) = prosjek bodova do 10 najboljih učenika iz ispita (A)  + bonus bodovi za poučne sadržaje i vježbe (B) + bonus bodovi za riješene ispite (C)

  Bodovi iz ispita  (A)

  Bodovi iz ispita predstavljaju prosjek bodova do 10 učenika s najviše bodova iz ispita koje zadaje MUP. Među 10 učenika s najviše bodova iz ispita ulazi prosjek bodova pojedinog učenika bez obzira na broj riješenih ispita.

  Bonus bodovi za poučne sadržaje i vježbe (B)

  Učenici koji su riješili sve zadatke za vježbanje i pregledali sve poučne sadržaje svom razredu donose po 30 bodova.  Maksimalan broj bodova ovog bonusa iznosi 450.

  Bonus bodovi za riješene ispite (C)

  Razred će dobiti 10 bodova za svaki prolazni ispit kojeg učenik riješi. Svaki učenik može svom razredu donijeti maksimalno 40 bonus bodova za  riješene ispite.

  Primjer 1 izračuna bodova za razred

  Na natjecanju je sudjelovalo 20 učenika iz 7. a razreda.

  Petnaest (15) učenika riješili su sve zadatke za vježbanje, pregledali su sve poučne sadržaje te riješili bar po 4 ispita.

  Petoro (5) učenika nisu pregledali sve poučne sadržaje te nisu riješili sve zadatke na vježbama ali su riješili ispite koje zadaje MUP.

   

  Poredak

  Ime

  Razred

  Odjeljenje

  Škola

  Vježbe

  Poučni sadržaji

  Bodovi (ispit)

  Bonus bodovi (poučni sadržaji i vježbe)

  Bonus bodovi (ispiti)

  1

  Mia

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.171,83

  30

  40

  2

  Lucija

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.169,33

  30

  40

  3

  Borna

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.167,67

  30

  40

  4

  Marin

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.167,00

  30

  40

  5

  Lucija

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.166,17

  30

  40

  6

  Marin

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.164,83

  30

  40

  7

  Anto

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.162,67

  30

  40

  8

  Dominik

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.161,50

  30

  40

  9

  Antonio

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.159,83

  30

  40

  10

  Mihaela

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.154,83

  30

  40

  11

  Matej

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.153,00

  30

  10

  12

  Erik

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.152,50

  30

  40

  13

  Iva

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.151,17

  30

  40

  14

  Stjepan

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.150,17

  30

  30

  15

  Lovro

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  +

  +

  2.139,67

  30

  10

  16

  Vladimira

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  -

  +

  2.122,00

  0

  40

  17

  Doris

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  -

  +

  2.119,67

  0

  20

  18

  Ena

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  -

  -

  2.118,50

  0

  40

  19

  Petra

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  -

  -

  2.114,00

  0

  30

  20

  Tin

  7

  a

  Osnovna škola "XY"

  -

  -

  2.100,00

  0

  10

   

  U izračun bodova iz ispita ulaze bodovi natjecatelja od 1. do 10. mjesta.

  A = (2.171,83 + 2.169,33 + 2.167,67 + 2.167,00 + 2.166,17 + 2.164,83 + 2.162,67 + 2.161,50 + 2.159,83 + 2.154,83) / 10 = 21,645,67 / 10 = 2.164, 57.

  Dakle, broj bodova iz ispita za 7. a iznosio bi A = 2.164,57.

  Bonus bodovi za pregled poučnih sadržaja i vježbe  za ovaj razred iznosi B= 15 x 30 = 450.

  Bonus bodovi za rješavanje ispita za ovaj razred iznosi C= 14 x 40  + 2 x 30 + 1 x 20 + 3 x 10 = 670.

  Ukupan broj bodova 7. a razreda dobijemo zbrajanjem bodova iz znanja (A), bonus bodova za pregled poučnih sadržaja i rješavanje zadataka za vježbanje (B) i bonus bodova za rješavanje ispita (C).

  (D) = 2.164,57 + 450  + 670 = 3.284,57

   

  Primjer 2  izračuna bodova za razred

  Na natjecanju je sudjelovalo pet (5) učenika iz 7. c razreda

  Svih pet (5) učenika riješili su sve zadatke za vježbanje, pregledali su sve poučne sadržaje i rješavali su četiri (4) ili više ispita znanja.

   

  Poredak

  Ime

  Razred

  Odjeljenje

  Škola

  Vježbe

  Poučni sadržaji

  Bodovi (ispit)

  Bonus bodovi (poučni sadržaji i vježbe)

  Bonus bodovi (ispiti)

  1

  Marija

  7

  c

  Osnovna škola "YZ"

  +

  +

  2165,00

  30

  40

  2

  Irma

  7

  c

  Osnovna škola "YZ"

  +

  +

  2146,17

  30

  40

  3

  Nika

  7

  c

  Osnovna škola "YZ"

  +

  +

  2142,83

  30

  40

  4

  Tomi

  7

  c

  Osnovna škola "YZ"

  +

  +

  2102,67

  30

  40

  5

  Borna

  7

  c

  Osnovna škola "YZ"

  +

  +

  2101,50

  30

  40

   

  U izračun bodova iz ispita ulaze bodovi natjecatelja od 1. do 5. mjesta  

  A = (2.165,00 + 2.146,17 + 2.142,83 + 2.102,67 + 2.101,50) / 5 = 10.658,17 / 5 = 2.131,63

  Dakle, broj bodova iz znanja za 7.a iznosi A = 2.131,63.

  Bonus bodovi za pregled poučnih sadržaja i vježbe  za ovaj razred iznosi B= 5 x 30 = 150.

  Bonus bodovi za rješavanje ispita za ovaj razred iznosi C= 5 x 40 = 200.

  Ukupan broj bodova 7. a dobijemo zbrajanjem bodova iz znanja (A), bonus bodova za pregled poučnih sadržaja i rješavanje zadataka za vježbanje (B) i bonus bodova za rješavanje ispita (C).

  (D) = 2.131,63 + 150  + 200 = 2.481,63

 • +

  Bodovanje škola

  Škola se boduje na temelju rezultata učenika iz škole koji sudjeluju u natjecanju. Osnovni uvjet za bodovanje škole i osvajanje nagrade u kategoriji najbolja škola je da se u natjecanje iz škole uključi najmanje 20 učenika koji imaju riješen barem jedan prolazni ispit.

  Ukupni bodovi škole (D) = prosjek bodova do 50 najboljih učenika iz ispita (A)  + bonus bodovi za poučne sadržaje i vježbe (B) + bonus bodovi za riješene ispite (C)

  Bodovi iz ispita  (A)

  Bodovi iz ispita predstavljaju prosjek bodova do 50 učenika s najviše bodova iz ispita koje zadaje MUP. Među 50 učenika s najviše bodova iz ispita ulazi prosjek bodova pojedinog učenika bez obzira na broj riješenih ispita.

  Bonus bodovi za poučne sadržaje i vježbe (B)

  B= 1500 x (broj učenika koji su pregledali sve poučne sadržaje/broj učenika u školi)

  Učenici koji su riješili sve zadatke za vježbanje i pregledali sve poučne sadržaje svojoj školi donose bonus bodove.  Maksimalan broj bodova ovog bonusa iznosi 1500 i može se ostvariti ako su svi učenici iz škole riješili sve zadatke za vježbanje i pregledali sve poučne sadržaje.

  Bonus bodovi za riješene ispite (C)

  C= 1000 x (ukupan broj riješenih ispita/4/broj učenika u školi)

  Škola će dobiti razmjeran broj bodova za svaki prolazni ispit kojeg učenik riješi. Svaki učenik može svojoj školi doprinijeti s maksimalno 4 riješena prolazna ispita. Maksimalan broj bodova ovog bonusa iznosi 1000 i može se ostvariti ako je ukupan broj riješenih prolaznih ispita četiri puta veći od broja učenika u školi.

   

  Primjer izračuna bodova škole

  Iz Osnovne škole „XY“ koja ukupno ima 155 učenika natjecalo se 120 učenika.

  100 učenika riješili su sve zadatke za vježbanje, pregledali su sve poučne sadržaje i rješavali su po četiri (4) ili više prolaznih ispita.

  7 učenika riješili su sve zadatke za vježbanje, pregledali su sve poučne sadržaje, od čega su 3 učenika riješila po 3 ispita a 4 učenika jedan prolazni ispit.

  10 učenika riješili su sve zadatke za vježbanje, pregledali su sve poučne sadržaje, ali nisu rješavali ispite znanja.

  U izračun bodova ostvarenih na ispitima ulaze bodovi 50 učenika s najviše bodova iz prolaznih ispita i to bez obzira na broj riješenih ispita.

  Zbrojili smo bodove iz ispita od 50 učenika s najviše bodova iz ispita (i dobili npr. 96.831,7) i izračunali njihov prosjek.

  Bodovi škole iz ispita A = 96831,7 / 50 = 1.936,63 boda

  Bonus bodovi za poučne sadržaje i vježbe B= 1500 x (100+7+10)/155  = 1.132,26 bodova

  Bonus bodovi za riješene ispite C= 1000 x ((100 x 4 + 3 x 3 + 4 x 1) / 4 / 155)= 1000 x 413 / 4 / 155 = 666,13 bodova

  D = A + B + C = 1.936,63 + 1.132,26 + 666,13

  D = 3735,02 bodova

   
 • +

  Nagrađivanje

  Nagrade osvajaju učenici i to za osvojeno prvo do petog mjesta po razredu (uzrastu) osnovne škole, najuspješniji razred u Republici Hrvatskoj i njegov voditelj te tri najuspješnije škole. Ukupno će biti dodijeljeno 45 nagrade. Učenici i razredni odjel koji su na prethodnim natjecanjima (9. i 10. Državno natjecanje u poznavanju prometnih propisa) bili nagrađeni, na ovom natjecanju mogu sudjelovati, ali ne mogu osvojiti nagrade.

  Tijekom natjecanja škole i učenici mogu pratiti svoj napredak i stanje bodova u natjecanju.

  Na kraju natjecanja organizator sastavlja rang listu s pobjednicima. U slučaju jednakog broja bodova škola, razreda ili učenika, dobitnici nagrada odredit će se ždrijebom pred tročlanom komisijom koju će činiti predstavnici MUP-a i Moj telekom-a. 

  Ovdje možete pogledati nagrade po svim kategorijama
 • +

  Nagrade za učenike 1. i 2. razreda

  1. - 3. mjesto: Mini robot set

  4. i 5. mjesto: Bluetooth zvučnik

 • +

  Nagrade za učenike od 3. do 6. razreda

  1. mjesto: Strawbees Coding and Robotics Kit

  2. mjesto: Slackline set

  3. mjesto: Gaming slušalice

  4. i 5. mjesto: Eksterna baterija

 • +

  Nagrade za učenike 7. i 8. razreda

  1. mjesto: Laptop

  2. mjesto: Sportska kamera

  3. mjesto: Bluetooth zvučnik

  4. i 5. mjesto: Eksterna baterija

 • +

  Nagrade za škole

  Tri (3) najuspješnije škole osvajaju Tablet

 • +

  Nagrada za najbolji razred

  Najbolji razred dobiva jedan jednodnevni izlet.

  Na izlet može ići do 45 učenika (cijeli razred i prijatelji po izboru), te pratnja koju čine dva učitelja i jedna osoba dodatno.

  Organizator natjecanja će po proglašenju konačnih rezultata natjecanja predstavnicima škole predložit nekoliko (najmanje tri) destinacije koje se mogu birati za izlet.

  Predložene destinacije, zbog prirode jednodnevnog izleta, moraju biti na udaljenosti do 200 km od škole.

  Najbolji razred, u dogovoru sa svojim učiteljima i roditeljima može odabrati destinaciju i termin za jednodnevni izlet.

  Konačni odabir destinacije i termina izleta provest će se u dogovoru između oraganizatora natjecanja i predstavnika škole u skladu s raspoloživim mogućnostima za organizaciju izleta u traženom terminu.

  Izlet se može realizirati samo u okviru iste školske godine.

 • +

  Nagrada za voditelja najuspješnijeg razreda

  Voditelj najuspješnijeg nagrađenog razreda na natjecanju za nagradu dobiva laptop.

 • +

  Kontakt

  Za pitanja i pomoć, obratite se korisničkoj podršci Prometne Učilice na: prometnaucilica@skole.hr

Jeste li znali?

Slijepe osobe, kad samostalno sudjeluju u prometu, trebaju nositi bijeli štap ili koristiti psa vodiča kao znak raspoznavanja

Inače, za slijepe osobe koristi se sustav taktilnih površina na pješačim površinama i to promjenom u teksturi površine pješačke staze, što pomaže slijepim osobama da detektiraju lokacije javnih sadržaja.

Za pomoć kod raspoznavanja pješačke staze koriste se prirodne linije upozorenja i taktilni pojasi za upozorenje.