Razmak sa strane pri vožnji biciklom

Usklađivanje sadržaja sukladno izmjenama propisa bit će obavljeno do početka šk.g. 2022./2023.

Jeste li znali?

Prvi bicikl bio je drezina iz 1818., koju je napravio Carl von Drais.

Vozač se odgurivao nogama po tlu i tako se kretao.