Pravila

 

Pravila 4. Državnog natjecanja za šk.g. 2021./2022. 

 • +

  O natjecanju

  Natjecanje se provodi u sklopu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine u okviru preventivno edukativnih programa s ciljem poboljšanja ukupnog stanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenje broja stradavanja djece u prometu. Natjecanje u poznavanju prometnih propisa organizira i provodi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, CARNet-om i Moj Telekom d.o.o. (nositelj prava za Prometnu Učilicu).
 • +

  U kojem terminu se provodi natjecanje?

  Natjecanje se provodi u terminu od 20.01. od 10:00 sati do 12.03.2022. do 24:00 sati.

 • +

  Tko se može natjecati?

  Natjecati se mogu svi učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

  Natjecanje se provodi u dvije kategorije – najbolji učenik/ica i najbolja škola.

  Učenici koji su na prethodnim natjecanjima u poznavanju prometnih propisa bili nagrađeni jednom od pet prvih nagrada, mogu sudjelovati na natjecanju, ali ne mogu osvojiti pojedinačne nagrade. Bodovi tih učenika ulaze u zbroj bodova njihovog razreda, kao i u zbroj bodova škola. Podaci nagrađenih učenika/razreda biti će posebno označeni na porecima, a odgovarajuću nagradu osvojit će prvi sljedeći učenik/razred koji udovoljava pravilima natjecanja.

 • +

  Što je potrebno za natjecanje?

  Za natjecanje se potrebno prijaviti na web stranicama Prometne Učilice. Učenici se prijavljuju putem AAI@EduHR korisničkih podatka koje su već dobili ili mogu dobiti u svojoj školi. Učenici koji nemaju AAI@EduHR račun trebaju se obratiti svom razredniku ili administratoru imenika u školi.

  Nakon prijave učenici u svome profilu trebaju provjeriti ispravnost svojih podataka (pripadnost razredu i odjeljenju), po potrebi ih urediti te spremiti i zaključati svoje podatke.

 • +

  Što se vrednuje?

  Vrednuju se rezultati ispita koje zadaje Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske te sveukupnu aktivnost u Prometnoj Učilici.

  Važno je da učenici ispite rješavaju samostalno, kao i sve druge predmetne ispite, jer se samo na taj način može ocijeniti stvarno poznavanje prometnih propisa i kulture.

  Ako se rješavanje ispita, iz bilo kojeg razloga, provodi u školi u sklopu nastave ili uz korištenje informatičkih učionica potrebno je osigurati uvjete za samostalno rješavanje ispita. Nije u skladu s pravilima i ne smatra se samostalim rješavanjem ako više učenika bez nadzora profesora zajedno rješava ispite.

  Tijekom natjecanja te prije proglašenja pobjednika vršit će se provjera ispravnosti učeničkih podataka i samostalnosti rješavanja ispita. Ako se utvrde nepravilnosti osvojeni bodovi se poništavaju a učenik diskvalificira.

 • +

  Ispiti

  Ispiti za učenike

  Ministarstvo unutarnjih poslova u natjecanju zadaje ukupno 8 ispita, od kojih se vrednuju samo 4 ispita s najviše osvojenih bodova. Bodovi učenika iz ispita predstavljaju prosjek bodova iz 4 najbolja prolazna ispita.

  Ispitu se može pristupiti bilo kada unutar termina održavanja pojedinog ispita.

  Prolazan ispit - Ispit se smatra prolaznim (položenim) ako je učenik osvojio najmanje 600 bodova. U izračun svih bodva (bodova učenika ili škole), ulaze samo bodovi iz prolaznih ispita.

  Ispit se sastoji od 15 pitanja, za rješavanje ispita učenici na raspolaganju ukupno imaju 15 minuta (900 sekundi), a vrijeme se mjeri od pokretanja prvog pitanja. U slučaju da se ispit iz nekog razloga ne održi ili ga organizator prekine i sl. novi ispit će se održati u rezervnom terminu.

  Ako se ispit ne završi unutar dozvoljenog trajanja ispita od 15 minuta (900 sekundi) ispit se evidentira s rezultatom od nula (0) bodova.

  Tijekom natjecanja mogu biti zakazani i tzv. "probni ispiti". Rezultati ostvareni rješavanjem probnih ispita se brišu i ne ulaze u konačan izračun bodova.

 • +

  Ponavljanje ispita?

  Pojedinom ispitu može se pristupiti samo jednom i to isključivo u terminu održavanja tog ispita. Pravo pristupa ispitu je iskorišteno čim je ispit pokrenut i to bez obzira na rezultat i ishod. Ne postoji mogućnost ponovnog pristupa ispitu ni ponavljanja ispita.

  Učenik može rješavati svaki od 8 ispita i tako popraviti svoj prosjek ili nadoknaditi propušteni ispit.

 • +

  Termini održavanja ispita

  1. ispit 20.01. od 10:00 sati - 27.01.2022. do 24:00 sati

  2. ispit 28.01. od 10:00 sati - 02.02.2022. do 24:00 sati

  3. ispit 03.02. od 10:00 sati - 08.02.2022. do 24:00 sati

  4. ispit 09.02. od 10:00 sati - 14.02.2022. do 24:00 sati

  5. ispit 15.02. od 10:00 sati - 20.02.2022. do 24:00 sati

  6. ispit 21.02. od 10:00 sati - 27.02.2022. do 24:00 sati

  7. ispit 28.02. od 10:00 sati - 05.03.2022. do 24:00 sati

  8. ispit 06.03. od 10:00 sati - 12.03.2022. do 00:00 sati

 • +

  Bodovanje učenika

  Bodovi učenika predstavljaju prosjek bodova iz 4 najbolja ispita. Pojedini ispit može se pokrenuti samo jednom i to isključivo u terminu održavanja tog ispita. Nema ponavljanja ispita. Učenik može rješavati svaki od 8 ispita i tako popraviti svoj prosjek ili nadoknaditi propušteni ispit. Ispit se sastoji od 15 pitanja. Za rješavanje ispita učenici na raspolaganju ukupno imaju 15 minuta (900 sekundi), a vrijeme se mjeri od pokretanja prvog pitanja. Pravo pristupa ispitu je iskorišteno čim je isti pokrenut, bez obzira na rezultat i ishod.

  Ukupan broj bodova za pojedini ispit ovisi o točnosti odgovora i vremenu u kojem je učenik završio ispit. Za svaki točan odgovor učenik dobiva 100 bodova. Bonus bodove učenik može dobiti samo uz uvjet da je točno odgovorio na  sva pitanja. Maksimalan broj bonus bodova iznosi 750. Učenici za rješavanje ispita imaju ukupno 900 sekundi.

  Jedna sekunda koja je preostala do ukupno dozvoljenog trajanja ispita, donosi 0,91 bonus bod.

  Primjerice, ako učenik točno odgovori na svih 15 pitanja i do isteka vremena predviđenog za rješavanje ispita mu ostane 6 minuta i 50 sekundi (410 sekundi), njegov broj bodova će iznositi:  15 x 100 (broj bodova za točne odgovore) + 410*0,91 (bonus za vrijeme) = 1.500 + 373 = 1.873 bodova (bonus bodovi se zaokružuju na cijele brojeve).

  Međutim, ako učenik točno odgovori na 13 od 15 pitanja, njegov broj bodova će iznositi: 13 x 100 = 1.300 bodova.

  Primjeri izračuna bodova iz ispita: 

  Ako su učenikova četiri najbolja ispita sa po 2.300, 2.100, 2.000 i 1.900 bodova, bodovi koji će ući u njegov ukupan zbroj bodova iznositi će 2.050, jer je (2.200 + 2.100 + 2.000 + 1.900) / 4 = 8.200 / 4 = 2.050 bodova). 

 • +

  Bodovanje razreda

  Razred se boduje na temelju rezultata učenika iz razreda koji sudjeluju u natjecanju. Osnovni uvjet za bodovanje razreda je da se u natjecanje iz razreda uključi najmanje 5 učenika koji su riješili bar jedan prolazni ispit.

  Bodovi razreda (A) = prosjek bodova do 5 najboljih učenika iz ispita (B) + bonus bodovi za riješene ispite (C)

   

  Bodovi iz ispita  (A)

  Bodovi iz ispita predstavljaju prosjek bodova do 5 učenika s najviše bodova iz ispita koje zadaje MUP. Među 5 učenika s najviše bodova iz ispita ulazi prosjek bodova pojedinog učenika bez obzira na broj riješenih ispita.

  Bonus bodovi za riješene ispite (C)

  Razred će dobiti 10 bodova za svaki prolazni ispit kojeg učenik riješi. Svaki učenik može svom razredu donijeti maksimalno 40 bonus bodova za  riješene ispite.

   

 • +

  Bodovanje škola

  Škola se boduje na temelju rezultata učenika iz škole koji sudjeluju u natjecanju. Osnovni uvjet za bodovanje škole i osvajanje nagrade u kategoriji najbolja škola je da se u natjecanje iz škole uključi najmanje 20 učenika koji imaju riješen barem jedan prolazni ispit.

  Ukupni bodovi škole (D) = prosjek bodova do 20 najboljih učenika iz ispita (A)  + bonus bodovi za riješene ispite (C)

  Bodovi iz ispita  (A)

  Bodovi iz ispita predstavljaju prosjek bodova do 20 učenika s najviše bodova iz ispita koje zadaje MUP. Među 20 učenika s najviše bodova iz ispita ulazi prosjek bodova pojedinog učenika bez obzira na broj riješenih ispita.

  Bonus bodovi za riješene ispite (C)

  C= 1000 x (ukupan broj riješenih ispita/4/broj učenika u školi)

  Škola će dobiti razmjeran broj bodova za svaki prolazni ispit kojeg učenik riješi. Svaki učenik može svojoj školi doprinijeti s maksimalno 4 riješena prolazna ispita. Maksimalan broj bodova ovog bonusa iznosi 1000 i može se ostvariti ako je ukupan broj riješenih prolaznih ispita četiri puta veći od broja učenika u školi.

   

 • +

  Nagrađivanje

  Prema kriteriju broja osvojenih bodova nagrađuje se:

  - deset prvoplasiranih učenika po razredu (uzrastu) srednje škole

  - tri najuspješnija voditelja natjecanja

  - tri najuspješnije škole

  Ukupno će biti dodijeljeno 49 nagrada.

  Nagrade osvajaju učenici i to za osvojeno prvo do desetog mjesta po razredu (uzrastu) srednje škole i tri najuspješnije škole. Učenici iz najuspješnijih razrednih odjela dobiti će priznanja i diplome.

  Ukupno će biti dodijeljeno 49 nagrada. Učenici koji su na prethodnim natjecanjima bili nagrađeni jednom od prvih pet nagrada, na ovom natjecanju mogu sudjelovati i osvojiti diplome i pohvalnice, ali ne mogu osvojiti nagrade. Za SuperStar nagradu se mogu natjecati svi učenici bez obzira na eventualne prethodne nagrade koje su osvojili.

  Tijekom natjecanja škole i učenici mogu pratiti svoj napredak i stanje bodova u natjecanju.

  Na kraju natjecanja organizator sastavlja rang listu s pobjednicima. U slučaju jednakog broja bodova škola ili učenika, dobitnici nagrada odredit će se ždrijebom pred tročlanom komisijom koju će činiti predstavnici MUP-a i Moj telekom-a. 

 • +

  Nagrade za učenike 1. i 2. razreda

  1. mjesto: eRomobil ili Mobitel

  2. i 3. mjesto: Akcijska kamera ili Web kamera

  4. i 5. mjesto: Lokot za bicikl ili USB memorija

  6. - 10. mjesto: Lampe za bicikl ili brzinomjer za bicikl

 • +

  Nagrade za učenike 3. i 4. razreda

  1. mjesto: eRomobil ili Laptop

  2. i 3. mjesto: Akcijska kamera ili Web kamera

  4. i 5. mjesto: Lokot za bicikl ili USB memorija

  6. - 10. mjesto: Lampe za bicikl ili brzinomjer za bicikl

 • +

  Nagrade za škole

  Tri najuspješnije škole osvajaju pehar za 1.- 3. mjesto

 • +

  SuperStar nagrada i bodovanje

  SuperStar nagrada je PlayStation®5 konzola

  SuperStar nagrada dodjeljuje se najuspješnijem učeniku za doprinos u promicanju prometne kulture i poželjnog ponašanja u prometu učenika srednjih škola putem Prometne Učilice, za vrijeme trajanja 4. Državnog natjecanja.

  Kako do svog SuperStar koda?

  Nakon svakog ispita učeniku koji osvoji 900 i više bodova bit će dodijeljen SuperStar kod za taj ispit. SuperStar kod je vidljiv učeniku na pregledu ispita i važeći je samo za taj ispit. Znači novi ispit, novi SuperStar kod.

  Nakon što učenik dobije SuperStar kod može ga dijeliti drugim učenicima srednjih škola u RH bez obzira jesu li oni iz njegova razrednog odjeljenja i škole.

  Broj dijeljenja koda je neograničen za vrijeme dok traje taj ispit, a kod se može dijeliti na način kako učenik odabere ili kako uobičajeno komunicira s drugima (npr. usmeno, porukama, putem društvenih mreža...).

  Što je više dijeljenja koda to je veća vjerojatnost da će drugi učenici kod rješavanja svojih ispita koristit baš tvoj kod, jer isključivo o tome ovisi tvoj rezultat.

  Kako se koristi SuperStar kod?

  SuperStar kod se unosi neposredno prije pokretanja ispita. SuperStar kod možeš unijeti ako si ga prije ispita dobio od nekog drugog učenika, a svoj SuperStar kod osvajaš nakon što na ispitu osvojiš najmanje 900 bodova.

  Bodovanje

  Kada prije ispita uneseš nečiji SuperStar kod i ispit riješiš s najmanje 900 osvojenih bodova, na tom ispitu ćete oboje osvojiti jednak broj SuperStar bodova i to:

  Ako po prvi puta koristiš bilo čiji SuperStar kod

  0,50 bodova - kod pripada učeniku iz tvog razrednog odjela

  1 bod - kod pripada učeniku iz tvoje škole ali nije iz tvog razrednog odjela

  2 boda - kod pripada učeniku izvan tvoje škole

  Ako si već ranije koristio bilo čiji SuperStar kod

  0,25 bodova - kod pripada učeniku iz tvog razrednog odjela

  0,50 bodova - kod pripada učeniku iz tvoje škole ali nije iz tvog razrednog odjela

  1,20 bodova - kod pripada učeniku izvan tvoje škole

  U slučaju jednakog broja bodova dobitnika SuperStar nagrade odredit će se ždrijebom pred tročlanom komisijom koju će činiti predstavnici MUP-a i Moj telekom-a.

 • +

  Nagrade za najuspješnije voditelje natjecanja

  Nagrada za tri najuspješnija voditelja natjecanja je prijenosno računalo.

  Nagrada za najuspješnije voditelje natjecanja dodjeljuje se najuspješnijim profesorima za doprinos u promicanju prometne kulture i poželjnog ponašanja u prometu učenika srednjih škola putem Prometne Učilice, za vrijeme trajanja Državnog natjecanja.

  Učenik neposredno prije pokretanja svakog ispita bira profesora iz svoje škole koji ga potiče na natjecanje.

  Učeniku su na izbor ponuđeni profesori iz njegove škole koji su aktivni na Prometnoj učilici, a učenik može birati samo između profesora koji su u zadnjih sedam dana uz prijavu na Prometnu Učilicu aktivno pratili njihov napredak na natjecanju. Učenik bira po svom nahođenju.

  Bodovanje

  Ako je učenik prije pokretanja ispita odabrao profesora, te na ispitu osvojio najmanje 900 bodova odabrani profesor će osvojiti: 1 bod

  Znači, što više učenika uspješno (900 i više bodova) riješi više ispita i pri tome odabere profesora, to će birani profesor osvojiti više bodova.

  Nagrade će osvojiti tri profesora s najvećim brojem bodova. U slučaju jednakog broja bodova dobitnike nagrada odredit će se ždrijebom pred tročlanom komisijom koju će činiti predstavnici MUP-a i Moj telekom-a.

  Važno!

  Profesori koji rade u više škola trebaju nam dostaviti popunjenu i potpisanu potvdu iz škola koje nisu njihove matične škole.

  Bez te potvrde profesori mogu pratiti samo učenike iz matične škole, i mogu biti birani samo od tih učenika prije pokretanja ispita. Nakon što nam na mail prometnaucilica@skole.hr dostavite potvrdu, u najkraćem roku ćemo vam omogućiti praćenje učenika iz drugih škola, te ćete od njim moći biti birani.

  Potvrdu možete preuzeti OVDJE

 • +

  Kontakt

  Za pitanja i pomoć, obratite se korisničkoj podršci Prometne Učilice na: prometnaucilica@skole.hr

Jeste li znali?

Provedena prostorna analiza teških prometnih nesreća po policijskim upravama kazuje da se svaka peta prometna nesreća u Hrvatskoj događa na području PU Zagrebačke. Na području PU Požeško-slavonske otpada udio od tek 1,6% teških prometnih nesreća u RH.