Što o vožnji mopeda i motocikla kaže Zakon o sigurnosti na cestama?

Pogledaj video! Vježbaj!

Pregledaj poučni sadržaj, vježbanje će biti omogućeno za 15 sekundi.