Kretanje pješaka u uvjetima smanjene vidljivosti

Vježbaj!

Pregledaj poučni sadržaj, vježbanje će biti omogućeno za 15 sekundi.