Suvozač i ponašanje suvozača na mopedu ili motociklu

Pogledaj video! Vježbaj!

Pregledaj poučni sadržaj, vježbanje će biti omogućeno za 15 sekundi.