Prometna Učilica za srednjoškolce i mlade vozače

1.8.17.

Tisuće mrtvih na cestama predstavlja - statistiku, smrt jednog čovjeka – dramu.

Prema stupnju društvene opasnosti i posljedicama, nesigurnost u prometu gotovo bi se mogla izjednačiti s kriminalitetom. Iako su gubici zbog kriminaliteta brojčano izraženo nešto veći, a zbog namjernog djelovanja potencijalno opasniji, nesigurnost cestovnog prometa to nadmašuje u nenadoknadivim i nepopravljivim gubicima, a to su poginuli i teško ozlijeđeni u prometu. Od ukupnog broja teško ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama oko pet posto osoba ostaju trajni stopostotni invalidi, što je godišnje više od stotinjak ljudi. Deset posto njih trpi trajne posljedice, a najčešće je riječ o osobama mlađe životne dobi.

Prometne nesreće po dobnoj strukturi vozača koji su ih skrivili u 2015. godini

Dob vozača koji su skrivili prometnu nesreću 15 - 24 godine:

  • ukupno: 4.373 
  • s poginulima: 56 (od 348 poginulih u 2015.)
  • s ozlijeđenima: 1.717*

Mjere kojima bi se do 2020. godine broj poginulih osoba trebao smanjiti na 213 provest će se na sljedećim poljima djelovanja: promjena ponašanja sudionika u prometu, bolja cestovna infrastruktura, sigurnija vozila, učinkovita medicinska skrb nakon prometnih nesreća i ostala područja djelovanja. Od tri bitna čimbenika za sigurnost prometa (sudionici, vozila i ceste), prometna kultura svih sudionika - a posebno vozača - najbrže može smanjiti tragične posljedice. 

Za sudionike u prometu u srednoškolskoj dobi je malo i nedovoljno aktivnosti usmjerenih edukaciji i prevenciji stradavanja. Razvojem posebnih sadržaja i aktivnosti projekta „Prometna Učilica za srednjoškolce“, cilj nam je „premostiti“ prostor između osnovne škole i vozačkih škola, te dodatno doprinjeti razvoju savjesnih i odgovornih mladih sudionika u prometu.

*Izvor: Bilten o sigurnosti cestovnog prometa 2015.- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
 

Jeste li znali?

... da se prometni znakovi postavljaju i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i lako uočiti i danju i noću te pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem.