Pravila 2. Državnog natjecanja srednjoškolaca u poznavanju prometnih propisa

 

 • +

  O natjecanju

  Natjecanje se provodi u sklopu preventivnog područja djelovanja Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa MUP-a „Promjena ponašanja sudionika u prometu“, segment „Edukacija u području sigurnosti prometa“, s ciljem poboljšanja ukupnog stanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenje broja stradavanja djece i mladih u prometu.Ovogodišnje natjecanje u poznavanju prometnih propisa organizira i provodi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, CARNet-om i Moj Telekom d.o.o. (nositelj prava za Prometnu Učilicu).
 • +

  Tko se može natjecati?

  Natjecati se mogu svi učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

  Natjecanje se provodi u tri kategorije – najbolji učenik/ica, najbolji razred i najbolja škola.

  Učenici koji su na prošlom, 1. Državnom natjecanju u poznavanju prometnih propisa, bili nagrađeni, mogu sudjelovati na natjecanju, ali ne mogu osvojiti pojedinačne nagrade. Bodovi tih učenika ulaze u zbroj bodova njegovog razreda, kao i u zbroj bodova škola. Podaci nagrađenih učenika biti će istaknuti na porecima, a nagradu će osvojiti prvi sljedeći učenika koji udovoljava pravilima natjecanja.

 • +

  Što je potrebno za natjecanje?

  Za natjecanje se potrebno prijaviti/registrirati na web stranicama Prometne Učilice. Učenicima se preporuča prijava putem AAI@EduHR korisničkih podatka koje su već dobili ili mogu dobiti u svojoj školi. Učenici koji nemaju AAI@EduHR račun trebaju se registrirati na stranicama Prometne Učilice nakon čega njihove podatke mora verificirati njihov profesor/razrednik.

  Nakon prijave, u svome profilu, učenici trebaju provjeriti ispravnost svojih podataka (pripadnost razredu i odjeljenju) te zaključati svoje podatke.

 • +

  Što se vrednuje?

  Vrednuju se rezultati ispita koje zadaje Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske te sveukupnu aktivnost u Prometnoj Učilici.

  Važno je da učenici ispite rješavaju samostalno, kao i sve druge predmetne ispite, jer se samo na taj način može ocijeniti stvarno poznavanje prometnih propisa i kulture.

  Tijekom natjecanja te prije proglašenja pobjednika vršit će se provjera ispravnosti učeničkih podataka i samostalnosti rješavanja ispita. U slučaju nepravilnosti osvojeni bodovi će se poništiti.

 • +

  Ispiti

  Ispiti za učenike

  Prolazan ispit - Ispit se smatra prolaznim (položenim) kada je učenik rješavajući ga prikupio 600 ili više bodova. U izračun svih bodova (bodova učenika, razreda ili škole), ulaze samo bodovi iz prolaznih ispita. Ministarstvo unutarnjih poslova u natjecanju zadaje ukupno 11 ispita, od kojih se vrednuju samo 4 ispita s najboljim rezultatima.

  Bodovi učenika predstavljaju prosjek bodova iz 4 najbolja prolazna ispita. Pojedini ispit može se pokrenuti samo jednom i to isključivo u terminu održavanja tog ispita. Nema ponavljanja ispita. Učenik može rješavati svaki od 11 ispita i tako popraviti svoj prosjek ili nadoknaditi propušteni ispit.

  Za rješavanje ispita učenici na raspolaganju ukupno imaju 15 minuta (900 sekundi), a vrijeme se mjeri od pokretanja prvog pitanja. Pravo pristupa ispitu je iskorišteno čim je isti pokrenut, bez obzira na rezultat i ishod. U slučaju da se ispit iz nekog razloga ne održi, da se prekine i sl. održat će se u rezervnom terminu.

 • +

  U kojem terminu se provodi natjecanje?

  Natjecanje traje od 1. listopada (od 8:00 sati) do 31. prosinca 2019. (do 24:00 sati).

 • +

  Termini održavanja ispita

  Probni ispit: od 2. listopada  (od 8:00 sati) do 4. listopada 2019. (do 22:00 sata). Rezultati probnog ispita se brišu i ne ulaze u izračun bodova za natjecanje.

  1. ispit: od 7. listopada  (od 8:00 sati) do 13. listopada 2019. (do 22:00 sata)

  2. ispit: 14. listopada  (od 8:00 sati) do 20. listopada 2019. (do 22:00 sata)

  3. ispit: 21. listopada  (od 8:00 sati) do 27. listopada 2019. (do 22:00 sata)

  4. ispit: 28. listopada  (od 8:00 sati) do 3. studenoga 2019. (do 22:00 sata)

  5. ispit: 4. studenoga (od 8:00 sati) do 10. studenoga 2019. (do 22:00 sata)

  6. ispit: 11. studenoga (od 8:00 sati) do 17. studenoga 2019. (do 22:00 sata)

  7. ispit: 18. studenoga (od 8:00 sati) do 24. studenoga 2019. (do 22:00 sata)

  8. ispit: 25. studenoga (od 8:00 sati) do 30. studenoga 2019. (do 22:00 sati)

  9. ispit: 02. prosinca (od 8:00 sati) do 11. prosinca 2019. (do 22:00 sati)

  10. ispit: 12. prosinca (od 8:00 sati) do 21. prosinca 2019. (do 22:00 sati)

  11. ispit: 22. prosinca (od 8:00 sati) do 30. prosinca 2019. (do 22:00 sati)

 • +

  Bodovanje učenika

  Bodovi učenika predstavljaju prosjek bodova iz 4 najbolja ispita. Pojedini ispit može se pokrenuti samo jednom i to isključivo u terminu održavanja tog ispita. Nema ponavljanja ispita. Učenik može rješavati svaki od 11 ispita i tako popraviti svoj prosjek ili nadoknaditi propušteni ispit. Ispit se sastoji od 15 pitanja. Za rješavanje ispita učenici na raspolaganju ukupno imaju 15 minuta (900 sekundi), a vrijeme se mjeri od pokretanja prvog pitanja. Pravo pristupa ispitu je iskorišteno čim je isti pokrenut, bez obzira na rezultat i ishod.

  Ukupan broj bodova za pojedini ispit ovisi o točnosti odgovora i vremenu u kojem je učenik završio ispit. Za svaki točan odgovor učenik dobiva 100 bodova. Bonus bodove učenik može dobiti samo uz uvjet da je točno odgovorio na  sva pitanja. Maksimalan broj bonus bodova iznosi 750. Učenici za rješavanje ispita imaju ukupno 900 sekundi.

  Jedna sekunda koja je preostala do ukupno dozvoljenog trajanja ispita, donosi 0,91 bonus bod.

  Primjerice, ako učenik točno odgovori na svih 15 pitanja i do isteka vremena predviđenog za rješavanje ispita mu ostane 6 minuta i 50 sekundi (410 sekundi), njegov broj bodova će iznositi:  15 x 100 (broj bodova za točne odgovore) + 410*0,91 (bonus za vrijeme) = 1.500 + 373 = 1.873 bodova (bonus bodovi se zaokružuju na cijele brojeve).

  Međutim, ako učenik točno odgovori na 13 od 15 pitanja, njegov broj bodova će iznositi: 13 x 100 = 1.300 bodova.

  Primjeri izračuna bodova iz ispita: 

  Ako su učenikova četiri najbolja ispita sa po 2.300, 2.100, 2.000 i 1.900 bodova, bodovi koji će ući u njegov ukupan zbroj bodova iznositi će 2.050, jer je (2.200 + 2.100 + 2.000 + 1.900) / 4 = 8.200 / 4 = 2.050 bodova). 

 • +

  Bodovanje razreda

  Razred se boduje na temelju rezultata učenika iz razreda koji sudjeluju u natjecanju. Osnovni uvjet za bodovanje razreda je da se u natjecanje iz razreda uključi najmanje 5 učenika koji su riješili bar jedan prolazni ispit.

  Bodovi razreda (A) = prosjek bodova do 5 najboljih učenika iz ispita (B) + bonus bodovi za riješene ispite (C)

   

  Bodovi iz ispita  (A)

  Bodovi iz ispita predstavljaju prosjek bodova do 5 učenika s najviše bodova iz ispita koje zadaje MUP. Među 5 učenika s najviše bodova iz ispita ulazi prosjek bodova pojedinog učenika bez obzira na broj riješenih ispita.

  Bonus bodovi za riješene ispite (C)

  Razred će dobiti 10 bodova za svaki prolazni ispit kojeg učenik riješi. Svaki učenik može svom razredu donijeti maksimalno 40 bonus bodova za  riješene ispite.

   

 • +

  Bodovanje škola

  Škola se boduje na temelju rezultata učenika iz škole koji sudjeluju u natjecanju. Osnovni uvjet za bodovanje škole i osvajanje nagrade u kategoriji najbolja škola je da se u natjecanje iz škole uključi najmanje 20 učenika koji imaju riješen barem jedan prolazni ispit.

  Ukupni bodovi škole (D) = prosjek bodova do 20 najboljih učenika iz ispita (A)  + bonus bodovi za riješene ispite (C)

  Bodovi iz ispita  (A)

  Bodovi iz ispita predstavljaju prosjek bodova do 20 učenika s najviše bodova iz ispita koje zadaje MUP. Među 20 učenika s najviše bodova iz ispita ulazi prosjek bodova pojedinog učenika bez obzira na broj riješenih ispita.

  Bonus bodovi za riješene ispite (C)

  C= 1000 x (ukupan broj riješenih ispita/4/broj učenika u školi)

  Škola će dobiti razmjeran broj bodova za svaki prolazni ispit kojeg učenik riješi. Svaki učenik može svojoj školi doprinijeti s maksimalno 4 riješena prolazna ispita. Maksimalan broj bodova ovog bonusa iznosi 1000 i može se ostvariti ako je ukupan broj riješenih prolaznih ispita četiri puta veći od broja učenika u školi.

   

 • +

  Nagrađivanje

  Nagrade osvajaju učenici i to za osvojeno prvo do petog mjesta po razredu (uzrastu) srednje škole, tri najuspješnije škole te tri mentora (voditelja natjecanja) iz tri najuspješnije škole. Učenici iz najuspješnijih razrednih odjela dobiti će priznanja i diplome.

  Ukupno će biti dodijeljeno 26 nagrada. Učenici koji su na prethodnon natjecanju (1. Državnom natjecanju u poznavanju prometnih propisa) bili nagrađeni, na ovom natjecanju mogu sudjelovati, ali ne mogu osvojiti nagrade.

  Tijekom natjecanja škole i učenici mogu pratiti svoj napredak i stanje bodova u natjecanju.

  Na kraju natjecanja organizator sastavlja rang listu s pobjednicima. U slučaju jednakog broja bodova škola ili učenika, dobitnici nagrada odredit će se ždrijebom pred tročlanom komisijom koju će činiti predstavnici MUP-a i Moj telekom-a. 

   

 • +

  Nagrade za učenike

  1. mjesto: Laptop

  2. - 5. mjesto: USB 128 GB

 • +

  Nagrade za škole

  Tri (3) najuspješnije škole osvajaju Tablet

 • +

  Nagrada za mentore (voditelje natjecanja)

  Voditelji natjecanja iz tri najuspješnije škole za nagradu dobivaju laptop.

 • +

  Kontakt

  Za pitanja i pomoć, obratite se korisničkoj podršci Prometne Učilice na: prometnaucilica@skole.hr

Jeste li znali?

Da djeca najviše stradavaju kao putnici u automobilima roditelja?

Od 26-oro poginule djece u 2011. godini, njih 13 stradalo je kao putnici u vozilima svojih roditelja, 11 kao pješaci i 2 kao vozači bicikla.