O natjecanju srednjoškolaca

Temljem iskustava i odlične prihvaćenosti državnog natjecanja u poznavanju prometnih propisa za učenike osnovnih škola od danas su za vas aktivni ispiti na kojima možete provjeriti svoje znanje iz prometnih propisa. Ispiti su aktivni do kraja 2017. godine i svojevrsni su pilot za provođenje državnog natjecanja koje namjeravamo organizirati tijekom sljedeće školske godine.

Natjecanje se provodi u sklopu preventivnog područja djelovanja Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa MUP-a „Promjena ponašanja sudionika u prometu“, segment „Edukacija u području sigurnosti prometa“, s ciljem poboljšanja ukupnog stanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenje broja stradavanja djece i mladih u prometu.

Rješavanjem ispita testirat ćemo vaše znanje i utvrditi stupanj upoznatosti saprometnim propisima, što ćemo iskazati u različitim poretcima i statistikama.  Pitanja u ispitima obuhvaćaju sljedeća područja:

1. prometni propisi
2. Kretanje pješaka u prometu
3. Vožnja bicikla u prometu
4. Mopedi i motocikli
 
U ovom pilot natjecanju koje se provodi od 06.11. do 31.12.2017. gdje se u tjednim ciklusima, Ministarstvo unutarnjih poslova zadaje ukupno 8 ispita, od kojih se vrednuju samo 4 ispita s najboljim rezultatima.

1. ispit: 06.11. – 12.11.2017.
2. ispit: 13.11. – 19.11.2017.
3. ispit: 20.11. – 26.11.2017.
4. ispit: 27.11. – 03.12.2017.
5. ispit: 04.12. – 10.12.2017.
6. ispit: 11.12. – 17.12.2017.
7. ispit: 18.12. – 24.12.2017.
8. ispit: 25.12. – 31.12.2017.

Bodovanje učenika

Bodovi učenika predstavljaju prosjek bodova iz 4 najbolja ispita. Pojedini ispit može se pokrenuti samo jednom i to isključivo u terminu održavanja tog ispita. Nema ponavljanja ispita. Učenik može rješavati svaki od 8 ispita i tako popraviti svoj prosjek ili nadoknaditi propušteni ispit.

Ispit se sastoji od 15 pitanja. Za rješavanje ispita učenici na raspolaganju ukupno imaju 15 minuta (900 sekundi), a vrijeme se mjeri od pokretanja prvog pitanja. Pravo pristupa ispitu je iskorišteno čim je isti pokrenut, bez obzira na rezultat i ishod. 

Bodovanje razreda

Razred se boduje na temelju rezultata učenika iz razreda koji sudjeluju u natjecanju. Osnovni uvjet za bodovanje razreda je da se u natjecanje iz razreda uključi najmanje 5 učenika koji su rješili bar jedan ispit.

Bodovi razreda (A) = prosjek bodova do 5 najboljih učenika iz ispita (B) + bonus bodovi za riješene ispite (C)

Bodovi iz ispita  (B)
Bodovi iz ispita predstavljaju prosjek bodova do 5 učenika s najviše bodova iz ispita koje zadaje MUP. Među 5 učenika s najviše bodova iz ispita ulazi prosjek bodova pojedinog učenika bez obzira na broj riješenih ispita.

Bonus bodovi za riješene ispite (C)
Razred će dobiti 10 bodova za svaki ispit kojeg učenik riješi i to bez obzira na rezultat ostvaren na ispitu. Svaki učenik može svom razredu donijeti maksimalno 40 bonus bodova za  riješene ispite.


Bodovanje škola

Škola se boduje na temelju rezultata učenika iz škole koji sudjeluju u natjecanju. Osnovni uvjet za bodovanje škole je da se u natjecanje iz škole uključi najmanje 20 učenika koji su rješili bar jedan ispit.

Ukupni bodovi škole (D) = prosjek bodova do 20 najboljih učenika iz ispita (A) + bonus bodovi za riješene ispite (C)

Bodovi iz ispita  (A)
Bodovi iz ispita predstavljaju prosjek bodova do 20 učenika s najviše bodova iz ispita koje zadaje MUP. Među 20 učenika s najviše bodova iz ispita ulazi prosjek bodova pojedinog učenika bez obzira na broj riješenih ispita.


Najuspješniji pojedinci, razredi i škole dobiti će diplome i priznanja

Jeste li znali?

Da je na kolniku zabranjeno igranje, vožnja dječjim biciklom, romobilom i rolama, kao i sanjkanje, skijanje i sl.?