Prometna svjetla - semafori - za pješake

Vježbaj!

Pregledaj poučni sadržaj, vježbanje će biti omogućeno za 15 sekundi.